Denis modtager betalinger per udgave af #ActualNews

44 donorer giver tilsammen
DKK 582 per udgave