Denis modtager betalinger per udgave af #ActualNews

45 donorer giver tilsammen
DKK 587 per udgave